Gepasseerde droom.

Daar! zei de man met het grijzende haar,
Daar, bij die boom
Daar wil ik weer ontwaken!
Waarom ontwaken
Vroeg de jongeling aan zijn zij,
Om te ontwaken moet er eerst toch slapen zijn!
Ach vervolgt de grijze man
dromen kan toch elk moment,
nu, terwijl we samengaan
loop ik nog te dromen.,
Maar daar, bij die oude boom
met z’n reeds gebroken takken,
vandaar uit zal ik wakker zijn!
Zijn rug wordt wat gestrekt.
Maar Pa; ‘t is zijn metgezel,
wat is daar dan zo speciaal,
dat net daar je droom moet stoppen.
Niet ginds of hier, maar wel net daar!
Ach zoon, dat is een heel verhaal,
en zijn stem klinkt wat bedrukt,
maar als je het wilt horen!
Daar bij die boom heb ik,
heel ver terug in tijd,
mijn eerste liefdesspel bedreven!
De jonge man keek wat onhandig,
maar de grijze man ging verder 
Ik was dus nog onervaren, maar
zij prees me uitgebreid.
Het maakte mij verlegen,
maar gaf ook ‘n trots gevoel.
Maar vader, klonk het nog wat schuw,
dat is toch geen argument
om net dan hier je droom te stoppen
of zie ik dat verkeerd! -
Luister jongen, klonk het weer,
dat is niet het totaal verhaal.
Lang was ik het dan vergeten.
Dagen na die belevenis,
ontmoette ik haar vriendin.
Ik was samen met wat vrienden,
al konden dat geen vrienden zijn.
Steeds luider lachend hoorden zij
haar verslag van mijn eerder samenzijn.
Het moet gezegd tot mijn verdriet,
nauwkeurig was het tot in elk punt.
Uit elk detail kwam mijn knulligheid naar voren.
Weg was mijn ijdelheid.
Goed was, had haar vriendin verhaald,
dat ik die dag de derde was.
Geen hartstocht was te blussen!
Sorry Pa, ‘n hand kwam op zijn schouder,
dat je dat nog niet vergeten bent!
Vandaag jongen,
vandaag heb ik haar weer ontmoet.

Slecht kort heb ik haar gesproken.
Even heeft ze met een man geleefd,
nu, is slechts haar vriendin gebleven.
Samen zijn ze verdord en opgedroogd,
erg triest ze zo te zien!
Toch kwam bij die laatste zin,
slechts even zichtbaar,
iets wat op een brede glimlach leek!