Letters en woorden.
Letters, woorden, regels, zinnen,
samen vormend 'n geheel,
zwijgen stil maar zeggen veel.
Verklaren veel van schrijver, lezer,
onenigheid of 'n verdriet,
schrijver vraagt dan om 'n antwoord,
krijgt echter vaak dat antwoord niet.
Vraag is dan niet goed gelezen,
of lezer soms voorbijgegaan.
Door schrijver niet goed weergegeven,
ziet lezer dan slechts woorden staan.
Woorden die geen eenheid vormen,
steriel, in zwart, emotieloos.
Geen traan zal het papier ooit raken,
wat schrijver voor die woorden koos.
Woorden in de juiste pose,
lezer gevend 'n gevoel,
zinnen die bezielen, leven,
beantwoorden altijd aan hun doel.
Lezer zal getroffen raken,
geroerd zijn,
heeft de roep gehoord,
aan zijn verdriet wordt deelgenomen,
onenigheid in kiem gesmoord.
Met schrijver zal men vreugde delen,
voelen wat zijn woord bedoeld,
schrijver heeft goed weergegeven,
lezer weet wat werd bedoeld.
Samen delen zonder spreken,
in stilte voelen, niet verbaal,
gesproken woord wordt snel vergeten
geschreven blijft, in elke taal!