Hoezo slimmer.   1/5-20

 

Mensen zijn snel beledigd als ze worden vergeleken met apen of als gesteld wordt dat we van die dieren afstammen.

Waarom vragen we ons dan echter niet af of die apen wel zo vereerd zijn met de vergelijking.

Denken we werkelijk dat wij mensen slimmer zijn dan die dieren!

Naar mijn mening een arrogant misverstand.

Enkele vergelijkingen maken dat misschien duidelijk.

Al bij de geboorte hebben wij mensen al veel hulpmiddelen en assistentie nodig, een zwangere apin doet het allemaal zelf!

Een mens wordt al vanaf het baby zijn in van alles gekleed en alleen tot een jaar of vier schamen we ons niet naakt te zijn.

Nog nooit heb ik een aangeklede aap gezien, of, als dat wel gebeurde was het alleen lachwekkend.

Ik heb nog nooit een aap gezien of er van gehoord die ‘s morgens  de wekker moet zetten om op tijd op zijn werk te zijn.

Ook heb ik nog nooit een aap gezien met een groot huis en een even grote hypotheek die hem zijn nachtrust kost.

Geen auto of zelfs geen fiets heeft de aap nodig om zich te verplaatsen.

Over een wasmachine of Tv heeft de aap zich nog nooit druk gemaakt.

Als wij “slimme” mensen het niet voor hen verzieken hebben ze ook nog steeds een gezamenlijke gratis voedselbank.

Nee, een aap heeft nooit een school of universiteit bezocht maar dus ook nooit onze behoeften gecreëerd of steeds verder ontwikkeld!

Apen zullen ook nooit hun eigen soort uitroeien, wij wel!

Waarschijnlijk worden wij mensen door alle voorzieningen vaak wel ouder maar wat moeten we daar ook een enorme inspanning voor leveren!

Het komt zelfs voor dat we dan naar de dood verlangen!

Nee, ik zou als aap eerder beledigd zijn met een vergelijking.

 

Berlia